Jak zostać bankrutem i wpaść w problemy finansowe – praktyczny poradnik

Według aktualnych danych z KRD suma niespłaconych zobowiązań z tytułu przeterminowanych rachunków za media, usługi itp. to już ponad 1.4 mld złotych. Tylko z tego tytułu! Nie muszę chyba mówić, że trzeba pamiętać także o dużo, dużo większym zadłużeniu z tytułu niespłacanych kredytów i pożyczek. Długi …