Jak uzyskać zwrot składki z ZUS?

Wielu małych przedsiębiorczych korzysta z rozwiązań, jakie daje obecnie tarcza antykryzysowa. O tych najciekawszych według mnie pisałem już tutaj. Dla największej grupy mikro firm tym najistotniejszym elementem rządowej pomocy stało się zwolnienie z opłacania składek ZUS, które pozwalało na uniknięcie poniesienia kosztów obowiązkowego ubezpieczenia za 3 …