Jeśli nie dostałeś kredytu bank będzie musiał usunąć dane zapytania – jest decyzja NSA

„Nie ma podstaw prawnych do tego, aby bank i BIK przechowywał i przetwarzał dane klienta, oraz zapytania kredytowego w sytuacji, w której nie doszło do zawarcia umowy kredytowej – dane zapytań kredytowych powinny zniknąć z baz BIK oraz BIOZ. Tak wynika z decyzji podjętej przez Naczelny …