Lokata w In bank, czy warto?

W listopadzie inflacja w Polsce skacze do rekordowych ponad 7 %. Jaka jest na to recepta według NBP? Podwyższanie stóp procentowych. Bardzo długi okres niskich stóp procentowych prowadził swego czasu do tego, że banki prawie kazały sobie dopłacać za trzymanie środków na rachunkach, a zyski z …